Adresa: str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici 22 A, MD 2064, Chișinău

Program de lucru:

Relatii Clienti si Afiliati: Luni - Vineri, 8:30 - 17:30

Relatii utilizatori carduri Up: Luni - Vineri, 8:30 - 17:30