CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A CARDULUI DE MASĂ ȘI A TICHETELOR DE MASĂ

”Up Servicii” S.R.L., IDNO 1017600044889, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2069, str. Calea Ieșilor, nr. 8/1, et.5 (denumită în continuare, ”Operator”) emite carduri de masă la solicitarea angajatorilor pentru salariații acestora, beneficiari ai tichetelor de masă, în condițiile convenite prin contractele de prestări servicii încheiate între Operator și angajatori.

Prezentele condiții generale stabilesc regulile de utilizare a cardurilor de masă emise de către Operator și a tichetelor de masă transferate pe aceste carduri, pe care angajatorii și salariații acestora se obligă să le respecte.

I. Definiții

Acceptant – persoană juridică, ale cărei terminale POS se găsesc în locațiile afiliaților, și care acceptă, în baza unui contract, cardurile de masă pentru efectuarea plăților, dar și afișează sigla de acceptare a sistemului internațional de carduri Mastercard/Visa.

Afiliat – persoană juridică care prestează servicii de alimentație publică și/sau vinde produse alimentare, este echipată cu unul sau mai multe terminale POS de către acceptant și care, în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Operator, acceptă cardurile de masă emise de către ultimul, pentru achitarea prețului produselor alimentare și/sau a serviciilor de alimentație cu tichete de masă. Lista afiliaților poate fi accesata în aplicația mobila si pe site-ul Operatorului www.upmoldova.md.

Angajator – persoană juridică sau fizică care acordă salariaților săi o alocație individuală de hrană sub forma tichetelor de masă, emise de către Operator în baza contractului de prestări servicii încheiat cu această persoană.

Card de masă/card – card de plată prevăzut la art.5 pct.401 din Codul fiscal, emis de către Operator în condiţiile Legii cu privire la tichetele de masă nr. 166 din 21.09.2017, acordat de către angajatori salariaților săi pentru a fi folosit ca instrument de plată în locațiile afiliaților. Cardul de masă este un card preplătit, nominal, reîncărcabil, contactless, cu chip și cod PIN, emis sub licența MasterCard, ce poate fi utilizat numai în locațiile afiliaților de pe teritoriul Republicii Moldova (magazine, supermagazine, hipermagazine, magazine specializate, restaurante, cafenele, cantine) pentru achiziționarea produselor alimentare și/sau achitarea mesei, cu tichetele de masă transferate pe acest card.

Cod PIN – cod numeric format din cifre, atribuit în mod unic salariatului de către Operator, pentru a fi folosit la efectuarea plăților cu cardul de masă la terminalele POS. Acest cod este necesar pentru autorizarea plăților efectuate de către salariat și reprezintă un element de securitate personal și strict confidențial.

Cont – contul electronic deschis salariatului pe platforma Operatorului, prin care se ține evidența alimentărilor cardului de masă cu tichete de masă și a tranzacțiilor efectuate cu acest card.

Numărul cardului – cod unic format din cifre, inscripționat pe fața cardului de masă. Acest număr nu este cunoscut în întregime decât de către salariat.

Salariat – persoană fizică care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.

Serviciul Up Moldova – serviciu în baza căruia salariatul poate accesa contul său pe site-ul www.upmoldova.md, în cadrul compartimentului ”UTILIZATOR”, pentru a vizualiza lista tranzacțiilor efectuate cu cardul de masă și soldul tichetelor de masă disponibile, dar și pentru a activa, bloca, sau efectua alte acțiuni referitoare la cardul și tichetele sale de masă.

Terminal POS – dispozitiv electronic ce aparține acceptanților, care permite realizarea plăților cu cardurile de masă în locațiile afiliaților. Pentru efectuare plății, salariatul folosește cardul de masă și codul PIN, sau numai cardul de masă (în cazul terminalelor POS dotate cu tehnologia Contactless, unde plata se poate realiza prin simpla apropiere a cardului de masă de dispozitiv, fără introducerea codului PIN, în limitele prevăzute de legislația în vigoare).

Tichet de masă – valoarea nominală transferată de către Operator pe cardul de masă al salariatului. Cuantumul valorii nominale se indică de către angajator în formularul de comandă tichete de masă pus la dispoziție de către Operator, la efectuarea fiecărei comenzi de alimentare a cardurilor de masă.

Tranzacție – operațiune, efectuată cu cardul de masă, de achitare a produselor alimentare și/sau a serviciilor de alimentație achiziționate de către salariat la afiliați.

II. Furnizarea și activarea cardului

 1. Cardul este furnizat salariatului la sediul angajatorului, conform condițiilor convenite între angajator și Operator prin contractul de prestări servicii. Pentru orice aspecte referitoare la emiterea și furnizarea cardului, salariatul se va adresa angajatorului său.
 2. Din motive de securitate, cardul este inactiv de la momentul producerii sale și până în momentul activării acestuia de către angajator sau de către salariat, în funcție de opțiunea exprimată de către angajator la încheierea contractului de prestări servicii cu Operatorul.
 3. În cazul în care angajatorul a optat pentru opțiunea de activare a cardului de către salariat, acesta își va putea activa cardul oricând pe perioada de valabilitate a cardului, până în ultima zi calendaristică a lunii înscrise pe Card. Activarea cardului de către salariat se realizează prin accesarea serviciului Up Moldova, ori a aplicației mobile ”Card UpMoldova”, sau telefonic, prin apelarea numărul indicat pe spatele cardului.

III. Utilizarea cardului și tichetelor de masă

 • Cardul și codul PIN ale salariatului vor fi livrate angajatorului în plicuri separate, la intervale de timp diferite, fiecare plic fiind sigilat. Salariatul îl va înștiința imediat pe angajator dacă plicul conținând cardul sau codul PIN nu a fost primit sigilat.
 • Cardul este nominal și nu poate fi utilizat de către alte persoane decât salariatul ale cărui nume și prenume sunt imprimate pe card, iar tichetele de masă stocate pe cardul unui anumit salariat, nu pot fi transferate pe cardurile altor salariați.
 • Salariatul va folosi cardul de masă împreună cu actul său de identitate, sau, după caz, legitimației de serviciu, vizate la zi.
 • Cardul nu poate fi folosit pentru efectuarea operațiunilor de retrageri, de depuneri de numerar, și/sau de alimentare (altele decât cele cu tichete de masă) ori de transfer de mijloace către alte conturi ale salariaților și/sau ale angajatorului și/sau ale terților, indiferent de modalitatea în care salariatul dorește să efectueze oricare din operațiunile enumerate: la bancomate, la terminale POS, la ghișeul băncii sau plăți pe internet. De asemenea, cardul nu poate fi utilizat pentru plăți ale facturilor.
 • Tichetele de masă transferate pe carduri nu sunt purtătoare de dobândă.
 • Alimentarea cardurilor cu tichete de masă se realizează de către Operator numai după ce acesta a încasat integral valoarea totală a tichetelor de masă comandate și plata pentru serviciile aferente de la angajator. Angajatorul este obligat să îl înștiințeze lunar pe salariat cu privire la data alimentării cardului și valoarea totală a tichetelor de masă transferate.
 • Salariatul este obligat:
  1. Să utilizeze tichetele de masă transferate pe card, doar pentru achitarea mesei și/sau a produselor alimentare. Este interzisă utilizarea tichetelor de masă pentru procurarea altor produse decât cele alimentare, pentru procurarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii, dar și schimbul acestora contra mijloacelor bănești în numerar.
  2. Să utilizeze tichetele de masă transferate pe card, exclusiv pe teritorul Republicii Moldova la afiliații care afișează la intrare autocolantele speciale ale Operatorului pentru primirea cardului. Lista afiliaților este accesibilă în aplicația mobila si pe site-ul Operatorului upmoldova.md.
  3. Să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea securității și a integrității cardului.
  4. Să păstreze confidențialitatea datelor prin care accesează serviciul Up Moldova (codul salariatului și parola), a codului PIN, care nu trebuie notat pe nici un suport de către salariat și nu trebuie dezvăluit sub nici o formă niciunui terț, inclusiv Operatorului sau angajatorului, precum și confidențialitatea numărului cardului.
  5. Să introducă codul PIN ori de câte ori se solicită de către terminalul POS. În situația în care salariatul va uita codul PIN, se va adresa angajatorului său, ultimul urmând să solicite Operatorului retrimiterea codului PIN. Codul PIN va fi transmis în același mod ca prima oară, într-un plic sigilat.
  6. În cazul apariției unei diferențe între valoarea tranzacției și suma debitată de pe cardul salariatului, să păstreze chitanța eliberată de către terminalul POS pentru o perioadă de minim 6 luni de la efectuarea tranzacției, ca dovadă a tranzacției respective.
 • O tranzacție va fi considerată ca autorizată definitiv de către salariat prin oricare dintre metodele de mai jos:
  1. introducerea codului PIN;
  2. prezentarea cardului la terminalul POS contactless;
  3. semnarea chitanței aferente tranzacției.

Data efectuării unei tranzacții cu cardul este data la care operațiunea este înregistrată de către terminalul POS unde a fost utilizat cardul.

IV. Perioada de valabilitate a carului de masă și a tichetelor de masă

 • Cardul de masă are o durată de valabilitate de 4 (patru) ani de la data producerii. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral caracteristicile tehnice și vizuale ale cardului (cu excepția logo-ului angajatorului, dacă acesta este inscripționat pe card), fără a fi necesar acordul salariatului sau al angajatorului.
 • Termenul de valabilitate a tichetelor de masă transferate pe card este de 6 (șase) luni de la data efectuării transferului.
 • La data expirării termenului de valabilitate a cardului, tichetele de masă existente pe acest card, a căror termen de valabilitate încă nu a expirat, vor putea fi transferate, exclusiv la cererea angajatorului, pe un nou card de masă emis pentru salariat. Cardul se reînnoiește în condițiile contractuale definite între Operator și angajator și va avea același număr al cardului și același cod PIN.
 • Tichetele de masă transferate pe card, neutilizate și expirate, nu vor mai putea fi folosite după data expirării și nici înlocuite cu alte tichete de masă, iar termenul de valabilitate a acestora nu va mai putea fi prelungit.

V. Contul salariatului. Serviciul Up Moldova

 1. Salariatul nu poate solicita alimentarea cardului său cu tichete de masă. Numai angajatorul are posibilitatea de a proceda la efectuarea acestor operațiuni, în condițiile contractuale convenite cu Operatorul, fiind unicul responsabil față de salariat pentru valoarea tichetelor transferate prin aceste operațiuni și eventualele reclamații ale salariatului privind aceste sume.
 2. Contul salariatului poate fi suspendat de către Operator, fără preaviz și fără vreo despăgubire, în oricare dintre următoarele cazuri:
  • dacă Operatorul are motive să creadă că respectivul cont este utilizat prin încălcarea prezentului document și/sau a legislației în vigoare;
  • în cazul unor infracțiuni referitoare la utilizarea cardului și/sau a tichetelor de masă;
  • ca urmare a acțiunii/inacțiunii unui terț ce necesită oprirea/suspendarea contului;
  • în caz de încălcare a securității sistemului organizat de către Operator. În paralel cu suspendarea contului, Operatorul poate solicita salariatului, prin angajator, restituirea cardului.
 3. Salariatul va putea consulta soldul contului aferent cardului său, prin oricare din următoarele moduri:
  • prin accesarea serviciului Up Moldova, existent în cadrul secțiunii ”UTILIZATOR” de pe site-ul contulmeu.upmoldova.md;
  • prin accesarea aplicației mobile ”Card UpMoldova” ce poate fi descărcată gratuit de pe App Store și Google Play;
  • telefonic, prin apelarea numărului imprimat pe spatele cardului in timpul orelor de lucru, de luni pina vineri.
 4. Informațiile la care salariatul va avea acces pe contul său, sunt următoarele:
  • soldul disponibil (valoarea totală a tichetelor de masă transferate pe card);
  • tranzacțiile efectuate cu cardul în locațiile afiliaților și valoarea tichetelor de masă utilizate. Tichetele de masă care sunt transferate primele pe cardul salariatului de către Operator vor fi considerate utilizate cu prioritate, pe principiul ”primul intrat, primul ieșit”.
 5. Serviciul Up Moldova din cadrul site-ului contulmeu.upmoldova.md este accesibil salariatului în mod gratuit, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână din 7 (cu excepția situațiilor de mentenanță sau intervenții pentru buna funcționare a site-ului, fapta terților sau unui impediment justificator), ș salariatului să își activeze și să-și blocheze cardul, să își consulte soldul disponibil, istoricul tranzacțiilor și valoarea nominală a tichetelor. Acest spațiu nu poate fi accesat de către angajator.
 6. Accesul salariatului se realizează prin introducerea unui cod de utilizator (user) și a unei parole. Salariatul trebuie să păstreze confidențialitatea acestora date de identificare, pentru a se evita accesul unor terți la serviciul Up Moldova. Orice conexiune la serviciul Up Moldova prin intermediul codului de utilizator și al parolei se presupune a veni din partea salariatului.

VI. Card pierdut, furat sau nefuncțional

 • În situația în care cardul este pierdut, furat, folosit în mod fraudulos sau neautorizat, precum și în situațiile de nefuncționare a cardului (inclusiv deteriorarea fizică a cardului), salariatul este obligat să îl înștiințeze în cel mai scurt timp pe Operator cu privire la situația respectivă, astfel încât acesta să poată efectua blocarea cardului.

Salariatul poate efectua înștiințarea Operatorului telefonic, prin apelarea numărului inscripționat pe spatele cardului. Totodată, cardul poate fi blocat direct de către salariat prin folosirea opțiunii de blocare a cardului din cadrul serviciul Up Moldova, respectiv din cadrul aplicației mobile.

 • Până la data primirii înștiințării de blocare de către Operator, salariatul este unicul responsabil pentru toate tranzacțiile efectuate cu cardul său. Răspunderea Operatorului va putea fi invocată numai pentru tranzacțiile efectuate după data la care a fost înștiințat în vederea blocării cardului.

VII. Blocarea cardului

 • Blocarea cardului reprezintă opțiunea prin care Operatorul stopează utilizarea cardului, temporar sau definitiv. Această operațiune poate inteveni:
  1. La solicitarea salariatului, în situațiile prevăzute la pct. 6 de mai sus, precum și prin acțiunea salariatului;
  2. Ca drept al Operatorului, în oricare din următoarele situații, fără ca această enumerare să fie limitativă:
   • din motive legate de o suspiciune de utilizare frauduloasă sau neautorizată a cardului;
   • din motive de păstrare a securității cardului și sistemului informatic al Operatorului prin care se gestionează cardul și tichetele de masă aferente;
   • în cazul încălcării de către salariat a prezentului document sau a legislației în vigoare aplicabile tichetelor de masă.
 • În situațiile de blocare la inițiativa Operatorului, acesta se obligă să îl înștiințeze pe salariat fie înainte de blocare, fie, dacă nu este posibil, imediat după blocare, cu excepția situațiilor în care o astfel de înștiințare ar aduce atingere siguranței Operatorului sau este interzisă de legislația în vigoare.
 • În caz de blocare din motive de furt sau pierdere, cardul nu va mai putea fi utilizat deloc. Tichetele de masă aferente contului salariatului rămân valabile și vor putea fi folosite cu condiția emiterii unui nou card. Numai angajatorul are dreptul să solicite direct Operatorului înlocuirea sau nu a cardului.

VIII. Răspundere

 • Operatorul va depune toate eforturile pentru îndeplinirea obligațiilor privind punerea cardului la dispoziția salariatului, alimentările cu tichete de masă a cardului și realizarea tranzacțiilor cu cardul.
 • Răspunderea Operatorului nu va fi atrasă în următoarele situații:
  1. Utilizarea greșită a cardului, a serviciului Up Moldova sau a aplicației mobile ”Card UpMoldova” de către salariat;
  2. Folosirea cardului de către salariat cu nerespectarea prezentului document, cum ar fi:
   1. furnizarea de informații greșite de către salariat sau de către angajator;
   2. divulgarea de către salariat a codului PIN în cazul pierderii, furtului sau împrumutării cardului sau a modalității de acces la serviciul Up Moldova, etc;
  3. Înștiințarea pentru blocarea cardului, care nu provine de la utilizator;
  4. Blocarea cardului la inițiativa Operatorului, conform pct. 7.1, lit. b);
  5. Imposibilitatea salariatului de a folosi tichetele de masă în situația blocării cardului;
  6. Probleme de funcționare a internetului și orice alte riscuri legate de utilizarea internetului (viruși, piraterie informatică, etc.);
  7. Echipamentul informatic sau telefonic al Operatorului, necorespunzător accesului la serviciul Up Moldova, respectiv aplicația mobilă ”Card UpMoldova”;
  8. Nefuncționarea sistemului acceptantului și/sau al MasterCard, semnalată salariatului printr-un mesaj afișat la terminalul POS de plată la care s-a inițiat utilizarea cardului;
  9. Neprimirea cardului de către afiliat, indiferent de motiv (inclusiv încetarea contractului dintre Operator și afiliat sau a contractului dintre afiliat și acceptantul său, dispariția unor puncte de lucru ale afiliatului care acceptau cardul, etc.);
  10. Încetarea contractului dintre Operator și angajator sau încălcarea obligațiilor contractuale de către angajator.

IX. Date cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal ale salariatului sunt transmise Operatorului de către angajator, în temeiul prevederilor legislației cu privire la tichetele de masă, iar Operatorul, în calitate de operator de date cu caracter personal, le prelucrează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 și a Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010.
 • Cu referire la datele cu caracter personal ale salariatului, transmise Operatorului de către angajator, salariatul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție și de opoziție în contextul prelucrării efectuate asupra datelor cu caracter personal ce îl vizează. Pentru exercitarea oricărui dintre aceste drepturi, salariatul se va adresa cu o cerere scrisă către angajatorul său.

De asemenea, salariatul beneficiază de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a se adresa în instanța de judecată pentru apărarea oricăror drepturi privind datele cu caracter personal.

Angajatorul confirmă că a adus la cunoștință salariaților săi, beneficiari ai tichetelor de masă, drepturile indicate mai sus.

 • Operatorul se obligă să asigure securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile actelor normative indicate la pct. 9.1 de mai sus. Datele cu caracter personal ale salariatului sunt necesare pentru emiterea și utilizarea cardului de masă și a tichetelor de masă, și asigură gestionarea în condiții optime a acestor activități. Totodată, datele cu caracter personal ale salariatului sunt necesare în scopul evitării unor acțiuni frauduloase, dar și pentru prestarea de către Operator și a subcontractanților săi a serviciilor menționate în prezentul document.

Astfel, numele, prenumele și numărul personal de identificare al salariatului sunt colectate în temeiul prevederilor Legii cu privire la tichetele de masă nr. 166 din 21.09.2017, care prevăd în mod expres dreptul operatorului de tichete de masă de a colecta aceste categorii de date cu caracter personal în scopul emiterii tichetelor de masă. Numărul de telefon mobil este colectat în scopul gestionării serviciului sms si/sau a contactarii telefonice a utilizatorilor prin care salariații pot fi informați inclusiv despre suplinirea cardului cu tichete de masă, expirarea si utilizarea lor in cadrul retelei de comercianti, iar e-mail este colectat în scopul transmiterii unor mesaje informative salariaților, inclusiv despre colaborările inițiate cu noi afiliați.

Datele cu caracter personal ale salariatului vor fi folosite doar în scopul emiterii, utilizării, procesării și decontării tranzacțiilor efectuate cu tichetele de masă transferate pe card, dar și în scopul executării obligațiilor aferente menționate mai sus, în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la tichetele de masă.

 • Angajatorul confirmă că salariații săi au consimțit în mod neviciat prelucrarea, de către Operator, a datelor cu caracter personal oferite de către aceștia, în scopul prestării serviciilor de către Operator și subcontractanții săi. Refuzul salariatului de a transmite angajatorului aceste date determină imposibilitatea furnizării serviciilor de către Operator și subcontractanții săi.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților se realizează pe perioada acțiunii contractelor de prestări servicii cu angajatorii sau până la încetarea contractului individual de muncă încheiat între angajator și salariat. După încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, aceste date vor fi arhivate sau distruse în conformitate cu legislația în vigoare.

X. Proprietatea intelectuală

 • Operatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor, logo-urilor (cu excepția logo-ului angajatorului, dacă acesta este inscripționat pe card și a elementelor brandului MasterCard), desene, sloganuri și alte elemente ce pot constitui obiectul unui drept de proprietate intelectuală, ce apar pe card, site-urile Operatorului, materialele publicitare, documentele contractuale, ghidurile și orice alte documente, puse la dispoziție de către Operator.
 • Salariatului i se interzice reproducerea sau utilizarea oricăreia dintre mărcile, logo-urile, desenele, sloganurile și celelalte elemente de proprietate intelectuală, fără acordul prealabil scris al Operatorului.

XI. Reclamații. Probe. Legea Aplicabilă.

 • Orice reclamație privind tranzacțiile efectuate cu cardul și valoarea debitată de pe acesta va fi comunicată Operatorului telefonic, prin apelarea numărului aflat pe spatele cardului, sau prin cerere scrisă, la sediul Operatorului, în cazul în care Operatorul îi solicită salariatului acest lucru.

Termenul de comunicare a reclamațiilor este de cel mult 3 luni de la data efectuării de către salariat a tranzacției contestate, cu precizarea numelui, prenumelui, codului personal (IDNP) al salariatului, a denumirii angajatorului și a obiectului reclamației.

Sesizările referitoare la calitatea produselor achiziționate cu cardul, prețul acestora sau încălcarea de către angajator a unei obligații pe care acesta o are față de salariat nu pot constitui obiectul unei reclamații adresate Operatorului.

 • Informațiile conținute în sistemul informatic al Operatorului constituie probă pentru tranzacțiile efectuate de către salariat și decontarea valorii lor din contul salariatului, excepție făcând informațiile dovedite ca fiind eronate. Pentru verificarea tranzacțiilor contestate de către salariat, Operatorul poate solicita și informații de la MasterCard.
 • Prezentele ”Condiții generale de utilizare a cardului de masă și a tichetelor de masă pe suport electronic Up Moldova” se supun legislației Republicii Moldova. Atât salariatul, cât și Operatorul, vor depune toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice diferend apărut, în caz contrar orice litigiu fiind soluționat de către instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

XII. Dispoziții finale

Operatorul are dreptul de a modifica prezentele ”Condiții generale de utilizare a cardului de masă și a tichetelor de masă pe suport electronic Up Moldova”, în special în cazul modificării legislației în vigoare referitoare la tichetele de masă. Noile condiții vor fi publicate atât pe site-ul Operatorului www.upmoldova.md, cât și în contul salariatului din cadrul serviciului Up Moldova, și vor fi puse la dispoziția angajatorului, în scopul informării salariaților acestuia. Noile condiții vor intra în vigoare la data publicării acestora pe site-ul Operatorului www.upmoldova.md. Utilizarea cardului după intrarea în vigoare a noilor condiții echivalează cu acceptarea definitivă a acestora de către salariat.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A APLICAȚIEI MOBILE CARD UPMOLDOVA

Prezentele termeni şi condiții de utilizare (denumite în continuare, “Termeni şi condiții”) definesc drepturile și obligațiile persoanelor care se conectează la aplicaţia mobilă Card UpMoldova (denumite în continuare, “Utilizatori”). Aplicaţia mobilă Card UpMoldova este pusă la dispoziţia dumneavoastră de către ”Up Servicii” S.R.L., IDNO 1017600044889, cu sediul în mun. Chişinău, Calea Ieşilor nr. 8/1, et. 5 (denumită în continuare, ”UP MOLDOVA”). Accesul dumneavoastră la aplicaţia mobilă Card UpMoldova (denumită în continuare, ”Aplicaţia mobilă” sau, ”Aplicaţia”) implică acceptarea şi respectarea tuturor condiţiilor de utilizare a Aplicaţiei mobile şi a modificărilor acestora. UP MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentele Termeni şi condiţii de utilizare, urmând să fiţi înştiinţat cu privire la modificarea respectivă la momentul accesării aplicaţiei.

I. Accesul la Aplicația mobilă

Serviciile Aplicaţiei mobile pot fi accesate numai de către utilizatorii care beneficiază de tichete de masă pe suport electronic din partea angajatorilor lor, care trebuie să se autentifice în Aplicaţie. Aplicaţia poate fi descărcată în mod gratuit din App Store şi Google Play. În acest sens, dacă sunteţi titular al suportului electronic emis de către UP MOLDOVA (denumit în continuare, ”Card de masă” sau ”Card”) și primiţi tichete de masă electronice din partea angajatorului dumneavoastră, vă puteţi autentifica prin introducerea unui user (format din ultimele 6 cifre ale numărului Cardului dumneavoastră şi ultimele 4 cifre ale IDNP-ului) şi a unei parole (parola iniţială este aceeaşi cu user-ul, urmând să vă modificaţi parola la prima utilizare a Aplicaţiei). Modificarea parolei (inclusiv pentru situaţiile în care aţi uitat-o) se realizează urmând paşii indicaţi în cadrul Aplicației, noua parolă urmând să fie introdusă/primită la fel în cadrul Aplicaţiei mobile. Trebuie să păstraţi confidenţialitatea datelor dumneavoastră de autentificare în Aplicaţia mobilă. În acest sens, toate conexiunile în cadrul Aplicaţiei se presupun că vin din partea dumneavoastră şi veţi fi unicul responsabil pentru consecinţele ce ar putea rezulta din accesul unor terţi neautorizaţi la contul dumneavoastră.
Aplicaţia mobilă Card UpMoldova vă permite: – să vizualizaţi denumirea şi adresa unităţilor comerciale/de alimentație publică care acceptă tichete de masă pe suport electronic emise de UP MOLDOVA ca mijloc de plată pentru serviciile şi/sau produsele alimentare achiziţionate. Toate unităţile comerciale/de alimentație publică care acceptă tichete de masă, indiferent de tipul acestora, sunt denumite în continuare, ”Afiliaţi”; – să vizualizaţi şi să primiţi ofertele privind produsele UP MOLDOVA şi ale Afiliaţilor (reduceri, promoţii personalizate), newslettere, informaţii legislative; – să vă gestionaţi contul asociat Cardului de masă alimentat cu tichete de masă emise de UP MOLDOVA, să verificaţi soldul şi tranzacţiile efectuate cu Cardul, să activaţi/să blocaţi Cardul, să primiţi notificări privind tranzacţiile efectuate cu Cardul şi soldul rămas, etc.

II. Proprietate intelectuală

Aplicația mobilă, designul şi conţinutul acesteia, inclusiv toate componentele sale (text, imagini, mărci, logo-uri, software, baze de date, etc.) sunt deținute de către UP MOLDOVA, de societăţi care fac parte din acelaşi grup cu UP MOLDOVA sau de partenerii acesteia și sunt protejate de legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul proprietății intelectuale. Orice utilizare în alt mod decât cel descris în prezentele Termeni şi condiţii, precum şi orice modificare, reproducere, transmitere sau distribuire a Aplicației mobile şi/sau a elementelor componente ale acesteia sunt interzise și pot constitui o încălcare a prevederilor legale în vigoare, dacă nu au fost autorizate în prealabil şi în scris, de către UP MOLDOVA. De asemenea, UP MOLDOVA este producătorul tuturor bazelor de date incluse în Aplicația mobilă. Aceste date sunt protejate prin lege și este interzisă extragerea, reutilizarea, stocarea, reproducerea, reprezentarea sau păstrarea, în mod direct sau indirect, pe orice suport, prin orice mijloc și sub orice formă, a unei părţi sau a integralităţii bazelor de date incluse în Aplicația mobilă, atunci când aceste operațiuni depășesc în mod clar condițiile normale de utilizare a Aplicației mobile.

III. Datele cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, UP MOLDOVA are obligaţia de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate în cadrul prezentului capitol. O parte din datele prelucrate în cadrul Aplicaţiei mobile sunt transmise către UP MOLDOVA de către angajatorul dumneavoastră pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu tichete de masă pe suport electronic, operaţiuni care includ şi gestionarea contului asociat Cardului dumneavoastră, iar o parte din date sunt transmise de către dumneavoastră în mod direct, prin utilizarea Aplicaţiei, cum este cazul datelor de localizare, în cazul în care aţi acceptat acest lucru.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv datele de localizare, prelucrate în cadrul şi prin intermediul Aplicaţiei mobile, vor fi utilizate în următoarele scopuri: a) gestionarea contului asociat Cardului dumneavoastră de tichete de masă (verificarea soldului şi a tranzacţiilor efectuate cu Cardul; efectuarea de operaţiuni privind statutul Cardului: blocare/activare Card, schimbare parolă, accesarea informaţiilor privind valabilitatea tichetelor, respectiv a voucherelor, primirea de notificări privind tranzacţiile efectuate şi soldul rămas); b) transmiterea de oferte şi promoţii privind produsele şi serviciile UP MOLDOVA, precum şi ale Afiliaţilor UP MOLDOVA, prin afişarea acestora în cadrul Aplicaţiei. Aceste prelucrări nu se vor mai efectua în situaţiile în care solicitaţi ca datele să nu fie prelucrate în scop de marketing şi publicitate, conform procedurii descrise în prezentele Termeni și condiții; c) afişarea hărţii Afiliaţilor UP MOLDOVA (harta Afiliaţilor care acceptă ca mijloc de plată tichete de masă pe suport electronic); d) centralizare date şi statistică, transmiterea de newslettere şi informaţii legislative.

Prelucrarea datelor este realizată atât de către UP MOLDOVA, cât şi de partenerii săi contractuali din cadrul Uniunii Europene, în scopurile mai sus menţionate şi este notificată Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Drepturile de care beneficiaţi, conform legislaţiei în vigoare, sunt următoarele: – Dreptul la informare: dreptul de a obţine, la cerere, de la UP MOLDOVA informaţii privind: a) identitatea operatorului şi, după caz, a persoanei împuternicite de către operator; b) scopul în care se face prelucrarea datelor colectate; c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; existenţa drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate; dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datelor sunt obligatorii sau voluntare, precum și consecințele posibile ale refuzului de a răspunde d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă de legislația în vigoare, ţinând cont de specificul prelucrării. – Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la UP MOLDOVA, la cerere, fără întârziere şi în mod gratuit: a) confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta, de asemenea informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; b) comunicarea, într-o formă inteligibilă şi într-un mod care nu necesită un echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile privind originea acestor date; c) informaţii privind principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vă vizează; d) informaţii cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru dumneavoastră; e) informaţii privind modul de exercitare a dreptului de intervenţie asupra datelor cu caracter personal. – Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine de la UP MOLDOVA, la cerere şi în mod gratuit: a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare contravine Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor; b) notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operaţiunile efectuate conform lit. a) de mai sus, exceptând cazurile când această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. – Dreptul de opoziţie: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care legislația în vigoare stabilește altfel. Dacă opoziţia este justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. – Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere anularea, în totalitate sau parţială, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dumneavoastră, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul şi altele asemenea. – Dreptul de a sesiza instanța de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale și morale cauzate dacă ați suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal, sau v-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing şi publicitate, aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să mai fie prelucrate în acest scop. În vederea exercitării acestui drept, trebuie să vă adresaţi cu o cerere în formă scrisă, datată şi semnată, către UP MOLDOVA, care să fie comunicată la sediul acesteia menţionat în partea introductivă a prezentelor Termeni şi condiţii.

În cazul datelor de localizare, aveţi dreptul de a vă retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea acestor date sau de a refuza temporar prelucrarea acestor date pentru fiecare conectare la reţea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări, prin modificarea setărilor referitoare la localizare, existente în telefonul dumneavoastră. În cazul retragerii consimţământului privind localizarea, unele dintre funcţionalităţile Aplicaţiei nu vor mai fi disponibile (oferte Afiliaţi personalizate în funcţie de localizare, selectarea celor mai apropiaţi Afiliaţi în funcţie de localizare). În celelalte situaţii, vă puteţi exercita drepturile legale menţionate mai sus (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor și dreptul de opoziţie) cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, prin transmiterea către UP MOLDOVA, la sediul acesteia, a unei cereri scrise, datate şi semnate.

UP MOLDOVA se angajează să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Aplicaţiei mobile. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe toată durata de desfăşurare a activităţilor de către UP MOLDOVA, până la momentul la care vă exercitaţi dreptul de opoziţie. În cazul datelor de localizare, acestea se prelucrează numai pe durata accesării de către dumneavoastră a ofertelor UP MOLDOVA şi/sau ale Afiliaţilor, afişate în Aplicaţie, sau a hărţii Afiliaţilor. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare şi în lipsa exercitării dreptului de opoziţie, datele vor fi arhivate în conformitate cu legislaţia în vigoare sau vor fi distruse.

IV. Link-uri

Aplicația mobilă poate conține link-uri către alte site-uri Internet. Link-urile către alte resurse pot părăsi Aplicația mobilă, caz în care UP MOLDOVA nu este în nici un fel responsabil pentru conținutul și operarea acestor site-uri. UP MOLDOVA nu autorizează crearea de legături hipertext către Aplicația mobilă fără acordul său scris, prealabil şi expres.

V. Cookies

Navigarea pe Aplicaţia mobilă este de natură să determine instalarea de cookie-uri pe telefonul dumneavoastră, cu scopul de a îmbunătăți funcționarea Aplicației mobile. Cookie-urile sunt stocate doar pe timpul sesiunii de folosire a Aplicaţiei. Aveţi posibilitatea de a seta browser-ul dispozitivului să se opună înregistrării cookie-urilor, situaţie în care există posibilitatea ca unele servicii ale Aplicaţiei mobile să nu fie disponibile sau să funcţioneze necorespunzător.

VI. Răspundere

Utilizarea Aplicaţiei mobile este gratuită. UP MOLDOVA face toate eforturile pentru a pune Aplicaţia mobilă permanent la dispoziția dumneavoastră, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a oricărui alt fapt sau eveniment în afara controlului său, și sub rezerva oricăror defecțiuni și acțiuni de întreținere necesare pentru buna funcționare a Aplicației mobile. În acest sens, UP MOLDOVA are dreptul să întrerupă accesul și/sau utilizarea Aplicației mobile sau a oricărei părți a serviciilor acesteia în orice moment, fără nici o răspundere faţă de dumneavoastră, din motive de securitate sau de întreținere necesare pentru buna funcționare a Aplicației mobile. Această suspendare a accesului şi/sau a utilizării vă este notificată prin intermediul Aplicaţiei. Suspendarea poate avea efect imediat, cu înştiințarea dumneavoastră în ceea ce priveşte durata suspendării şi solicitarea de a contacta UP MOLDOVA în cel mai scurt timp. UP MOLDOVA îşi rezervă dreptul de a investiga imediat cazurile de utilizare suspicioasă a Aplicaţiei. De asemenea, UP MOLDOVA depune toate eforturile ca informaţiile publicate în cadrul Aplicaţiei mobile să fie corecte şi actuale. UP MOLDOVA își rezervă dreptul de a corecta sau de a modifica Aplicația mobilă și informațiile pe care le conține, în orice moment și fără notificare.

Răspunderea UP MOLDOVA nu va fi atrasă în niciuna din următoarele situaţii (această enumerare nefiind exhaustivă): a) folosirea Aplicaţiei mobile cu nerespectarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare; b) probleme de funcţionare a internetului şi orice alte riscuri legate de utilizarea internetului (viruşi, piraterie informatică, etc.); c) în cazul unor infracțiuni, inclusiv ca urmare a acţiunii/inacţiunii unui terţ, ce necesită oprirea/suspendarea contului; d) în caz de încălcare a securităţii sistemului UP MOLDOVA; e) funcţionare defectuoasă sau incompatibilitate a echipamentelor dumneavoastră folosite în utilizarea Aplicaţiei mobile; f) pentru serviciile prestate de terți, inclusiv Afiliaţii.

VII. Dispoziții finale

Toate datele prelucrate în cadrul Aplicației mobile vor fi stocate în sistemele informatice ale UP MOLDOVA şi a societății din cadrul aceluiași grup, situate pe teritoriul Uniunii Europene (Franţa), cu care a fost încheiat un acord privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, în condiții rezonabile de securitate, şi vor fi considerate o dovadă a comunicațiilor şi a operațiunilor efectuate de către dumneavoastră, precum și a oricăror alte cereri intervenite între UP MOLDOVA şi dumneavoastră.

Prezentele Termeni și condiții sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigiu în legătură cu Aplicația mobilă va fi soluționat de către instanțele judecătoreşti competente din Republica Moldova.

Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor la momentul autentificării în Aplicaţia mobilă, dumneavoastră: – sunteţi de acord cu conţinutul acestora; – acceptați că acestea au valoarea unui contract încheiat între dumneavoastră şi UP MOLDOVA; – confirmați că ați fost informat în privința faptului că: a) în temeiul art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, nu este necesar consimțământul dumneavoastră în formă scrisă sau electronică, prin care dumneavoastră acceptați prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, de către UP MOLDOVA, în cadrul Aplicației mobile; b) veţi fi înştiinţat de fiecare dată când se modifică Termenii şi condiţiile, iar utilizarea Aplicaţiei după înştiinţare echivalează cu acceptarea acestora; c) în cazul în care nu veţi mai fi de acord cu Termenii şi condiţiile descrise mai sus, nu veţi mai avea posibilitatea de a utiliza serviciile puse la dispoziție de această Aplicaţie mobilă.