Termeni si conditii – Up Mobil Moldova

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A APLICAŢIEI MOBILE Up Mobil Moldova

Prezentele termeni şi condiții de utilizare (denumite în continuare, „Termeni şi condiții”) definesc drepturile și obligațiile persoanelor care se conectează la aplicaţia mobilă Up Mobil Moldova (denumite în continuare, „Utilizatori”). Aplicaţia mobilă Up Mobil Moldova este pusă la dispoziţia dumneavoastră de către ”Up Servicii” S.R.L., IDNO 1017600044889, cu sediul în mun. Chişinău, Calea Ieşilor nr. 8/1, et. 5 (denumită în continuare, ”UP MOLDOVA”). Accesul dumneavoastră la aplicaţia mobilă Up Mobil Moldova (denumită în continuare, ”Aplicaţia mobilă” sau, ”Aplicaţia”) implică acceptarea şi respectarea tuturor condiţiilor de utilizare a Aplicaţiei mobile şi a modificărilor acestora. UP MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentele Termeni şi condiţii de utilizare, urmând să fiţi înştiinţat cu privire la modificarea respectivă la momentul accesării aplicaţiei.

I. Scopurile utilizării Aplicaţiei mobile

Aplicaţia Up Mobil Moldova vă permite:

– să vizualizaţi denumirea şi adresa unităţilor comerciale/de alimentație publică care acceptă tichete de masă pe suport electronic emise de UP MOLDOVA ca mijloc de plată pentru serviciile şi/sau produsele alimentare achiziţionate. Toate unităţile comerciale/de alimentație publică care acceptă tichete de masă, indiferent de tipul acestora, sunt denumite în continuare, ”Afiliaţi”;

– să vizualizaţi şi să primiţi ofertele privind produsele UP MOLDOVA şi ale Afiliaţilor (reduceri, promoţii personalizate), newslettere, informaţii legislative;

– să vă gestionaţi contul asociat Cardului de masă alimentat cu tichete de masă emise de UP MOLDOVA, să verificaţi soldul şi tranzacţiile efectuate cu Cardul, să activaţi/să blocaţi Cardul, să primiţi notificări privind tranzacţiile efectuate cu Cardul şi soldul rămas, etc.

II. Crearea contului de utilizator în Aplicaţia Mobilă

Aplicaţia mobilă poate fi descărcată în mod gratuit din App Store şi Google Play.

Pentru a utiliza Aplicaţia mobilă, dumneavoastră trebuie să dețineți un dispozitiv care rulează Android 5 sau mai nou, este dotat cu NFC si este securizat cu PIN, parolă, model grafic sau autentificare biometrică.

Serviciile Aplicaţiei mobile pot fi accesate numai de către utilizatorii care beneficiază de un Card de masa, denumit în continuare „Card”, emis de UP MOLDOVA, pe care utilizatorul respectiv primeşte tichete de masa.

În acest sens, dacă aveţi un Card emis de UP MOLDOVA, vă puteţi crea un cont de utilizator în Aplicaţia mobilă prin introducerea succesivă a următoarelor date: o adresă de e-mail activă, numărul Cardului deţinut de utilizator (format din 16 cifre), precum şi ultimele 6 cifre ale codului de indentificare personal (IDNP). După acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a aplicaţiei şi a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă puteţi stabili şi parola pentru finalizarea creării contului în Aplicaţie.

Odata contul creat, veţi putea opta şi pentru primirea de notificări cu privire la tranzacţiile efectuate cu Cardul, respectiv pentru primirea de mesaje comerciale, comunicări de marketing, invitaţii, solicitări pentru sondaje prin notificări în cadrul Aplicaţiei, prin e-mail sau prin SMS.

Trebuie să păstraţi confidenţialitatea datelor dumneavoastră de autentificare în Aplicaţia mobilă. În acest sens, toate conexiunile în cadrul Aplicaţiei se presupun că vin din partea dumneavoastră şi veţi fi unicul responsabil pentru consecinţele ce ar putea rezulta din accesul unor terţi neautorizaţi în contul dumneavoastră.

III. Accesarea ulterioară a contului din Aplicaţia Mobilă

După creare, contul va putea fi accesat pe baza user-ului (adresa de e-mail furnizată la crearea contului) şi parolei alese de dumneavoastră. Modificarea parolei (inclusiv pentru situaţiile în care aţi uitat-o) se realizează urmând paşii indicaţi, noua parolă urmând să fie introdusă/primită în cadrul Aplicaţiei.
Odată autentificat în Aplicaţie, veţi putea:
1. Să vă gestionaţi Cardul/Cardurile: să verificaţi şi să primiţi notificări privind soldul şi tranzacţiile efectuate cu fiecare dintre carduri, să efectuaţi operaţiuni privind setările Cardului/Cardurilor (activare, blocare şi deblocare Card, solicitare cod PIN);
2. Să vizualizați codul PIN al Cardului/Cardurilor, în cazul în care l-ați uitat;
3. Să vizualizaţi harta Afiliaţilor UP MOLDOVA pentru fiecare dintre Carduri, în funcţie de localizarea dumneavoastră;
4. Să vizualizaţi ofertele Afiliaţilor UP MOLDOVA în meniul „Oferte” selectate pe baza localizării dumneavoastră,
5. Să vă gestionaţi primirea ofertelor şi a promoţiilor privind produsele şi serviciile UP MOLDOVA, precum şi ale Afiliaţilor UP MOLDOVA, prin notificările din Aplicaţie, pe e-mail şi/sau prin SMS, dacă aţi optat pentru acestea;
6. Să recomandaţi comercianţi care nu primesc Cardurile UP MOLDOVA, în vedere afilierii acestora.
7. Să ne contactaţi în vederea transmiterii feedback-ului dumneavoastra privind Aplicaţia.
8. Să vă modificaţi unele dintre datele cu care sunteţi înscris în Aplicaţie (e-mail, număr de telefon), caz în care noile date furnizate se vor suprascrie peste cele furnizate anterior şi vor fi valabile pentru toate interacţiunile dumneavoastră privind Cardurile UP MOLDOVA, atât în Aplicaţie, cât şi în afara cadrului acesteia.
9. Să primiţi notificări privind funcţionarea Aplicaţiei şi să ştergeţi contul de utilizator din Aplicaţie. Această din urmă operaţiune va avea ca efect ştergerea activităţii dumneavoastră din cadrul Aplicaţiei, însă nu şi ştergerea datelor cu caracter personal şi a activităţii dumneavoastră aferente Cardului/Cardurilor deţinute, care vor fi păstrate şi prelucrate în conformitate cu regulile şi legislaţia aplicabile Cardurilor şi biletelor de valoare. De asemenea, în momentul în care veţi dori să utilizaţi din nou Aplicaţia, va fi necesară crearea unui cont nou în Aplicaţie

IV. Proprietate intelectuală

Aplicația mobilă, designul şi conţinutul acesteia, inclusiv toate componentele sale (text, imagini, mărci, logo-uri, software, baze de date, etc.) sunt deținute de către UP MOLDOVA, de societăţi care fac parte din acelaşi grup cu UP MOLDOVA sau de partenerii acesteia și sunt protejate de legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul proprietății intelectuale.

Orice utilizare în alt mod decât cel descris în prezentele Termeni şi condiţii, precum şi orice modificare, reproducere, transmitere sau distribuire a Aplicației mobile şi/sau a elementelor componente ale acesteia sunt interzise și pot constitui o încălcare a prevederilor legale în vigoare, dacă nu au fost autorizate în prealabil şi în scris, de către UP MOLDOVA. De asemenea, UP MOLDOVA este producătorul tuturor bazelor de date incluse în Aplicația mobilă. Aceste date sunt protejate prin lege și este interzisă extragerea, reutilizarea, stocarea, reproducerea, reprezentarea sau păstrarea, în mod direct sau indirect, pe orice suport, prin orice mijloc și sub orice formă, a unei părţi sau a integralităţii bazelor de date incluse în Aplicația mobilă, atunci când aceste operațiuni depășesc în mod clar condițiile normale de utilizare a Aplicației mobile.

V. Link-uri

Aplicația mobilă poate conține link-uri către alte site-uri Internet. Link-urile către alte resurse pot părăsi Aplicația mobilă, caz în care UP MOLDOVA nu este în nici un fel responsabil pentru conținutul și operarea acestor site-uri. UP MOLDOVA nu autorizează crearea de legături hipertext către Aplicația mobilă fără acordul său scris, prealabil şi expres.

VI. Cookies

Navigarea pe Aplicaţia mobilă este de natură să determine instalarea de cookie-uri pe telefonul dumneavoastră, cu scopul de a îmbunătăți funcționarea Aplicației mobile. Cookie-urile sunt stocate doar pe timpul sesiunii de folosire a Aplicaţiei. Aveţi posibilitatea de a seta browser-ul dispozitivului să se opună înregistrării cookie-urilor, situaţie în care există posibilitatea ca unele servicii ale Aplicaţiei mobile să nu fie disponibile sau să funcţioneze necorespunzător.

VII. Răspundere

Utilizarea Aplicaţiei mobile este gratuită. UP MOLDOVA face toate eforturile pentru a pune Aplicaţia mobilă permanent la dispoziția dumneavoastră, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a oricărui alt fapt sau eveniment în afara controlului său, și sub rezerva oricăror defecțiuni și acțiuni de întreținere necesare pentru buna funcționare a Aplicației mobile. În acest sens, UP MOLDOVA are dreptul să întrerupă accesul și/sau utilizarea Aplicației mobile sau a oricărei părți a serviciilor acesteia în orice moment, fără nici o răspundere faţă de dumneavoastră, din motive de securitate sau de întreținere necesare pentru buna funcționare a Aplicației mobile. Această suspendare a accesului şi/sau a utilizării vă este notificată prin intermediul Aplicaţiei. Suspendarea poate avea efect imediat, cu înştiințarea dumneavoastră în ceea ce priveşte durata suspendării şi solicitarea de a contacta UP MOLDOVA în cel mai scurt timp. UP MOLDOVA îşi rezervă dreptul de a investiga imediat cazurile de utilizare suspicioasă a Aplicaţiei. De asemenea, UP MOLDOVA depune toate eforturile ca informaţiile publicate în cadrul Aplicaţiei mobile să fie corecte şi actuale. UP MOLDOVA își rezervă dreptul de a corecta sau de a modifica Aplicația mobilă și informațiile pe care le conține, în orice moment și fără notificare.

Răspunderea UP MOLDOVA nu va fi atrasă în niciuna din următoarele situaţii (această enumerare nefiind exhaustivă): a) folosirea Aplicaţiei mobile cu nerespectarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare; b) probleme de funcţionare a internetului şi orice alte riscuri legate de utilizarea internetului (viruşi, piraterie informatică, etc.); c) în cazul unor infracțiuni, inclusiv ca urmare a acţiunii/inacţiunii unui terţ, ce necesită oprirea/suspendarea contului; d) în caz de încălcare a securităţii sistemului UP MOLDOVA; e) funcţionare defectuoasă sau incompatibilitate a echipamentelor dumneavoastră folosite în utilizarea Aplicaţiei mobile; f) pentru serviciile prestate de terți, inclusiv Afiliaţii.

VIII. Dispoziții finale

Toate datele prelucrate în cadrul Aplicației mobile vor fi stocate în sistemele informatice ale UP MOLDOVA şi a societății din cadrul aceluiași grup, situate pe teritoriul Uniunii Europene (Franţa), cu care a fost încheiat un acord privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, în condiții rezonabile de securitate, şi vor fi considerate o dovadă a comunicațiilor şi a operațiunilor efectuate de către dumneavoastră, precum și a oricăror alte cereri intervenite între UP MOLDOVA şi dumneavoastră.

Prezentele Termeni și condiții sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigiu în legătură cu Aplicația mobilă va fi soluționat de către instanțele judecătoreşti competente din Republica Moldova.

Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor la momentul autentificării în Aplicaţia mobilă, dumneavoastră: – sunteţi de acord cu conţinutul acestora; – acceptați că acestea au valoarea unui contract încheiat între dumneavoastră şi UP MOLDOVA; – confirmați că ați fost informat în privința faptului că: a) în temeiul art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, nu este necesar consimțământul dumneavoastră în formă scrisă sau electronică, prin care dumneavoastră acceptați prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, de către UP MOLDOVA, în cadrul Aplicației mobile; b) veţi fi înştiinţat de fiecare dată când se modifică Termenii şi condiţiile, iar utilizarea Aplicaţiei după înştiinţare echivalează cu acceptarea acestora; c) în cazul în care nu veţi mai fi de acord cu Termenii şi condiţiile descrise mai sus, nu veţi mai avea posibilitatea de a utiliza serviciile puse la dispoziție de această Aplicaţie mobilă.